Storleksguide

I vår stor­leks­gui­de hit­tar du vil­ken eu­ro­pe­isk stor­lek som mot­sva­rar den ame­ri­kans­ka och vil­ka kroppsmått,
an­giv­na i cm, som mot­sva­rar re­spek­ti­ve stor­lek.
Notera att detta gäller för mönster från Vogue, Butterick, McCall, Kwik Sew & Cosplay.
Burdas storlekar är europeiska.

Länkar till storleksguider:
Vogue, Butterick, McCall
Kwik Sew

Sömsmån

Burdas mönster: Sömsmån måste läggas till mönstret.
Vogue, Butterick, McCall, Kwik Sew & Cosplay mönster: Sömsmån ingår i mönstret med 1,5 cm.

One size
One size betyder mönstret bara finns i en storlek.

All sizes in one envelope
All sizes  betyder att du inte behöver välja storlek - alla storlekar finns i ett kuvert.